• Anexă din 21.11.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 3.494/2022 privind aprobarea Planului de acțiune pentru eliminarea rujeolei, rubeolei și de prevenire a infecției rubeolice congenitale/sindromului rubeolic congenital și a Instrucțiunii privind vaccinarea cu ROR în cadrul asistenței medicale primare, din 21.11.2022

 • Ordin 3363/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 4.858/C/3.363/2022 privind activitatea de acordare a asistenței medicale, a tratamentului și îngrijirilor persoanelor private de libertate aflate în locurile de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor

 • Ordin 4858/2022, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 4.858/C/3.363/2022 privind activitatea de acordare a asistenței medicale, a tratamentului și îngrijirilor persoanelor private de libertate aflate în locurile de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor

 • Ordin 3494/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3494/2022 privind aprobarea Planului de acțiune pentru eliminarea rujeolei, rubeolei și de prevenire a infecției rubeolice congenitale/sindromului rubeolic congenital și a Instrucțiunii privind vaccinarea cu ROR în cadrul asistenței medicale primare

 • Hotărâre 1401/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1401/2022 privind trecerea unei suprafețe de 0,0522 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului și administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate