• Decizie 443/2022, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 443/2022 referitoare la respingerea obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială

  • Ordin 2008/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

    Ordinul nr. 2008/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale, aflat în coordonarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale

  • Hotărâre 1417/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 1417/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2020/740 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.369 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.222/2009