• Hotărâre 1393/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1393/2022 privind actualizarea datelor de identificare și a caracteristicilor tehnice ale unor bunuri mobile care aparțin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, ca urmare a clasării, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decret 1400/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1400/2022 privind conferirea Ordinului și Medaliei Bărbăție și Credință

 • Decret 1399/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1399/2022 privind conferirea Ordinului și Medaliei Meritul Sanitar

 • Decret 1398/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1398/2022 privind conferirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit

 • Decret 1397/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1397/2022 privind conferirea Ordinului, Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios

 • Decret 1396/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1396/2022 privind conferirea Ordinului Național Steaua României