• Procedură din 27.11.2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

  Procedura de implementare a măsurii „Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, din 27.11.2020

 • Ordin 3396/2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 3396/2020 pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene

 • Acord din 04.08.2020, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Finlanda privind încetarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Finlanda privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Helsinki la 26 martie 1992, reprezentat de nota verbală a Finlandei apostilată la Helsinki la 23 iulie 2020 și nota verbală a României apostilată la București la 4 august 2020

 • Ordin 2186/2020, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 2186/2020 privind ieșirea din vigoare a unui tratat internațional

 • Decizie 508/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 508/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal

 • Decizie 506/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 506/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 478-488 din Codul de procedură penală

 • Decizie 493/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 493/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

 • Decizie 483/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 483/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 4, art. 5 și art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului