• Hotărâre 1429/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1429/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat

 • Circulară 42/2022, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 42/2022 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 140 de ani de la înființarea Bursei de Valori București

 • Decizie 544/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 544/2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenței Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

 • Decizie 543/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 543/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mariana Ioniță a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Decizie 542/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 542/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Loredana Hristodorescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Hotărâre 168/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 168/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Strategia europeană privind serviciile de îngrijire – COM (2022) 440 final

 • Hotărâre 167/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 167/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind interzicerea produselor fabricate prin muncă forțată pe piața Uniunii – COM (2022) 453 final

 • Hotărâre 166/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 166/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind adaptarea normelor în materie de răspundere civilă extracontractuală la inteligența artificială (Directiva privind răspunderea în materie de IA) – COM (2022) 496 final

 • Hotărâre 165/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 165/2022 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind nerecunoașterea documentelor de călătorie rusești eliberate în regiunile străine ocupate – COM (2022) 662 final

 • Decret 1533/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1533/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic

 • Lege 334/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 334/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic

 • Decret 1532/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1532/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranță și consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului și în administrarea Companiei Naționale a Uraniului – S.A., precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naționale a României referitoare la menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă

 • Lege 333/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 333/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranță și consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului și în administrarea Companiei Naționale a Uraniului – S.A., precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naționale a României referitoare la menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă

 • Decret 1531/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1531/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2021 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

 • Lege 332/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 332/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2021 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

 • Decret 1529/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1529/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2021 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat

 • Lege 330/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 330/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2021 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat

 • Decret 1528/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1528/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială

 • Lege 329/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 329/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială