• Hotărâre 33/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Hotărârea nr. 33/2020 privind modificarea listei sediilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 26/2020

 • Ordin 1168/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1168/2020 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 • Ordin 3066/2020, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3066/2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2020

 • Ordin 2061/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 2061/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj

 • Hotărâre 1010/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1010/2020 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Tren Metropolitan Gilău-Florești- Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonțida – Etapa I a Sistemului de Transport Metropolitan Rapid Cluj Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea – Componenta 1, Magistrala I de Metrou”, județul Cluj

 • Decizie 482/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 482/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței