• Protocol din 27.11.2020, Ministerul Sănătății – MS

  Protocolul de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2, din 27.11.2020

 • Ordin 2054/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2054/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2

 • Hotărâre 1009/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1009/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reamenajare și dotare – Corpul B3 al Palatului Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sector 5, municipiul București”

 • Hotărâre 1008/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1008/2020 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării