• Regulament 25/2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Regulamentul nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și entitățile reglementate de aceasta

 • Ordonanță de urgență 205/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

 • Hotărâre 1020/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1020/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordonanță de urgență 208/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 208/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece

 • Ordonanță de urgență 207/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 207/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar

 • Ordonanță de urgență 206/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia