• Hotărâre 1433/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1433/2022 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

 • Hotărâre 1436/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1436/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale

 • Ordin 3039/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 3039/2022 privind completarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 723/2022 pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante

 • Ordin 3686/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3686/2022 privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2