• Anexă din 28.11.2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Anexele nr. 1-4 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, nr. 2.365/2022 pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, din 28.11.2022

 • Ordin 3626/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3626/2022 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate continua sau poate înceta înainte de termen

 • Hotărâre 1434/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1434/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)”

 • Ordin 5068/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5068/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. „Arons Education Center” – S.R.L. din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Arons” din municipiul București, sectorul 4

 • Ordin 3670/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3670/2022 privind stabilirea programului de vizite în unitățile sanitare publice

 • Ordin 2365/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 2365/2022 pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

 • Hotărâre 1435/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1435/2022 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Dâmbovița, Prahova, Argeș, Tulcea, Constanța, Giurgiu, Brăila, Ilfov și municipiul București, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decret 1614/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1614/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • Lege 335/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 335/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • Decret 1615/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1615/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 651 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Lege 336/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 336/2022 pentru modificarea alin. (1) al art. 651 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă