• Ordin 6091/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 6091/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.708/2020 privind desemnarea membrilor Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar

 • Hotărâre 1043/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1043/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Berceni, județul Prahova

 • Hotărâre 1042/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1042/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru județul Bistrița-Năsăud

 • Hotărâre 1041/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1041/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru orașul Zlatna, județul Alba

 • Hotărâre 1040/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1040/2020 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

 • Hotărâre 1035/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1035/2020 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”

 • Decret 1045/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1045/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1044/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1044/2020 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1043/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1043/2020 privind numirea în funcție a unui procuror

 • Decret 1042/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1042/2020 privind numirea în funcție a unui procuror

 • Decret 1040/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1040/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Cavaler