• Normă metodologică din 24.11.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Normele metodologice privind introducerea pe piață a dispozitivelor medicale și înregistrarea operatorilor economici în Baza europeană de date referitoare la dispozitivele medicale (Eudamed), precum și în baza națională de date și de derogare de la procedurile de evaluare a conformității, din 24.11.2022

 • Ordin 3539/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3539/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind introducerea pe piață a dispozitivelor medicale și înregistrarea operatorilor economici în Baza europeană de date referitoare la dispozitivele medicale (Eudamed), precum și în baza națională de date și de derogare de la procedurile de evaluare a conformității

 • Ordin 2171/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 2171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă

 • Decizie 351/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 351/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2^1 ) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România