• Metodologie din 08.11.2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

    Metodologia de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilor de siguranță rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu investitorii, precum și cu auditorii de siguranță rutieră, din 08.11.2022

  • Ordin 2262/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

    Ordinul nr. 2262/2022 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.679/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilor de siguranță rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanții mandatați, precum și cu auditorii de siguranță rutieră

  • Ordin 6310/2022, Ministerul Educației

    Ordinul nr. 6310/2022 privind diferențierea salariilor de bază în funcție de studiile absolvite pentru personalul didactic de predare încadrat în funcția didactică de educator-puericultor