• Rezoluție 313/2019, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MEPC.313(74) privind Amendamentele la Liniile directoare din 2017 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic Nox 2008 privind cerințele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.313(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019 – [Rezoluția MEPC.291(71)], din 17.05.2019

 • Rezoluție 291/2017, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MEPC.291(71) (adoptată la 7 iulie 2017) privind Liniile directoare din 2017 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic Nox 2008 privind cerințele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.291(71) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 7 iulie 2017, din 07.07.2017

 • Ordin 2357/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 2357/2022 pentru publicarea acceptării Liniilor directoare din 2017 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NO x 2008 privind cerințele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.291(71) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 7 iulie 2017, și pentru publicarea acceptării amendamentelor la Liniile directoare din 2017 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NO x 2008 privind cerințele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.313(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019

 • Ordin 2389/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 2389/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2022 al Autorității Navale Române