• Ordonanță de urgență 173/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliență aferente componentei 10 – Fondul local, componentei 11 – Turism și cultură, componentei 14 – Buna guvernanță și componentei 15 – Educație, precum și pentru completarea unor acte normative

 • Ordonanță de urgență 172/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 172/2022 privind dezvoltarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și a aplicațiilor informatice MySMIS2021 și SMIS2021 pentru gestionarea fondurilor europene aferente perioadei de programare 2021-2027 și pentru completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Ordonanță de urgență 170/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 170/2022 privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027

 • Decizie 350/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 350/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 219 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Decret 1643/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1643/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 341/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 341/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Decret 1642/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1642/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006

 • Lege 340/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 340/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006

 • Decret 1641/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1641/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2022 pentru modificarea Legii nr. 422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri

 • Lege 339/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 339/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2022 pentru modificarea Legii nr. 422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri