• Regulament din 28.11.2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Regulamentul privind cerințele minime de pregătire, precum și condițiile de obținere a certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, din 28.11.2022

 • Ordin 2366/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 2366/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 527/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele minime de pregătire, precum și condițiile de obținere a certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement

 • Hotărâre 1465/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1465/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului și pentru completarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea conținutului instrumentului de prezentare și motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucțiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum și pentru înființarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative

 • Ordonanță de urgență 171/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative