• Ordin 6122/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 6122/2020 privind modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.972/2020 pentru suspendarea activităților care presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar

 • Ordin 2110/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 2110/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Școlii Superioare de Aviație Civilă

 • Ordin 1564/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 1564/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale, aflat în coordonarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale

 • Hotărâre 1054/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1054/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare, modernizare – clădire administrativă, imobil aflat în str. Eforie nr. 5, sectorul 5, București”

 • Hotărâre 1053/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1053/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență, ATI și chirurgie pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu» București”

 • Hotărâre 1050/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1050/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Hotărâre 1017/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1017/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale