• Anexă din 04.12.2020, Ministerul Sănătății – MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.077/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.674/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public, din 04.12.2020

 • Hotărâre 1045/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1045/2020 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

 • Ordin 1172/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1172/2020 pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 • Ordin din 08.12.2020, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 4660315/2020 privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru satul Sighiștel din comuna Câmpani, județul Bihor

 • Ordin din 08.12.2020, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 4660314/2020 privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru orașul Nucet, județul Bihor

 • Hotărâre 1046/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1046/2020 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

 • Hotărâre 1032/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1032/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)

 • Hotărâre 1022/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1022/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de intervenție la pavilioanele P1, Z1 și Z2 din cazarma 3525 Clinceni”

 • Hotărâre 1021/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1021/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere bretela H în cazarma 546 Otopeni”

 • Ordin 2077/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2077/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.674/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public

 • Ordin 2067/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2067/2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.244/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru tratamentul intervențional al pacienților cu infarct miocardic acut și aprobarea Regulamentului pentru tratamentul urgențelor de chirurgie vasculară și urgențelor de chirurgie cardiovasculară în municipiul București

 • Decret 1053/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1053/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor biocide

 • Lege 285/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 285/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor biocide

 • Decret 1051/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1051/2020 pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal

 • Lege 283/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 283/2020 privind modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal

 • Decret 1048/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1048/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare

 • Lege 280/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 280/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal- bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare