• Ordin 6018/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 6018/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.103/2019 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar

 • Ordin 2093/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 2093/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.532/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală/multimodală, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 1, obiectivul specific 1.3 – Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală, și axa prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, obiectivul specific 2.4 – Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi

 • Ordin 2092/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 2092/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.493/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura aeroportuară, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, obiectivul specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

 • Ordin 418/2020, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

  Ordinul nr. 418/2020 privind aprobarea curriculumurilor-cadru pentru cursurile de formare în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate