• Hotărâre 1467/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1467/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea/Reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România” – Lot SRCF Iași – Stația Pașcani, lucrare de utilitate publică de interes național

 • Hotărâre 1473/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1473/2022 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici

 • Decizie 558/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 558/2022 privind numirea domnului Rareș-Ștefan Burlacu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior

 • Hotărâre 1475/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1475/2022 privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărâre 1474/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1474/2022 privind alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare în contul special prevăzut la art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime

 • Hotărâre 1472/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1472/2022 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Solidarității Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022

 • Hotărâre 1470/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1470/2022 privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, cu compensare, a terenului în suprafață de 0,9973 ha, în vederea realizării obiectivului „Amenajare parcare aferentă domeniului schiabil al orașului Sinaia – zona telegondolă”

 • Decizie 381/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 381/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) pct. 72 ultima teză din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative

 • Hotărâre 173/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 173/2022 privind alegerea celor doi reprezentanți ai societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii

 • Hotărâre 172/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 172/2022 privind validarea magistraților aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii

 • Ordonanță de urgență 175/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 175/2022 pentru stabilirea unor măsuri privind obiectivele de investiții pentru realizarea de amenajări hidroenergetice în curs de execuție, precum și a altor proiecte de interes public major care utilizează energie regenerabilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative