• Acord din 09.06.2022, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei – BDCE

  Acordul-cadru de împrumut – Proiectul privind reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală – dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 iunie 2022 și la București la 9 iunie 2022

 • Ordin 21689/2022, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

  Ordinul nr. 21689/2022 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2022 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

 • Ordin 2381/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 2381/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.261/2005 privind aprobarea metodologiilor de organizare și de derulare a programelor de formare-calificare, perfecționare și verificare profesională periodică a personalului care efectuează activități specifice desfășurării transportului feroviar și a Ordinului ministrului transporturilor nr. 615/2015 privind aprobarea Procedurii pentru obținerea permisului de mecanic de locomotivă, Cerințelor privind procedurile de eliberare și actualizare a certificatului și Cerințelor și procedurii de recunoaștere a persoanelor și organismelor

 • Decizie 514/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 514/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României, precum și a dispozițiilor art. 413 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizie 425/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 425/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 • Decret 1639/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1639/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut – Proiectul privind reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală – dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 iunie 2022 și la București la 9 iunie 2022

 • Lege 337/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 337/2022 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut – Proiectul privind reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală – dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 iunie 2022 și la București la 9 iunie 2022