• Ordin 107/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 107/2021 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

 • Decizie 105/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 105/2021 pentru numirea domnului Antal Szabolcs Barabasi în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Decizie 104/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 104/2021 privind numirea doamnei Annamaria Bogya în funcția de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Ordonanță de urgență 5/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 5/2021 pentru completarea art. 25^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

 • Decizie 812/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 812/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) din capitolul VIII secțiunea a 3-a din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și ale art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017

 • Decizie 745/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 745/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55^1 alin. (3) lit. a) și alin. (5) lit. a) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizie 659/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 659/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative