• Ghid din 14.12.2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1, pentru investiția I.1 „Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”, componenta 1. Managementul apei, din 14.12.2022

 • Ordin 1170/2022, Ministerul Energiei

  Ordinul nr. 3954/1170/2022 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute din vânzarea gazelor naturale din producția internă proprie extrase din perimetrele petroliere offshore și/sau perimetrele petroliere onshore de adâncime

 • Ordin 3954/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 3954/1170/2022 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute din vânzarea gazelor naturale din producția internă proprie extrase din perimetrele petroliere offshore și/sau perimetrele petroliere onshore de adâncime

 • Hotărâre 1488/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1488/2022 pentru modificarea Programului național de reabilitare și/sau înființare a infrastructurii principale de irigații și infrastructurii de desecare și drenaj, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016

 • Ordin 3255/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 3255/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1, pentru investiția I.1 „Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”, componenta 1. Managementul apei

 • Ordonanță de urgență 177/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 177/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, precum și privind stabilirea unor măsuri în domeniul silviculturii

 • Decizie 354/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 354/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27^21 alin. (1) lit. c) și ale art. 27^22 lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

 • Decizie 398/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 398/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 19 și ale art. 137 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

 • Hotărâre 1490/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1490/2022 pentru aprobarea plății contribuției financiare a Poliției Române la proiectul „Rețeaua europeană de prevenire a criminalității și Rețeaua europeană de abordare administrativă – Secretariatul EUCPN”