• Ordin 214/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 214/2020 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (T G ) și de extragere a energiei electrice din rețea (T L ), a tarifului pentru serviciul de sistem și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A.

 • Ordin 1611/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 3186/3049/1611/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Ordin din 10.12.2020, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 4660343/2020 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Berceni, cu satul aparținător Berceni, județul Ilfov

 • Ordin 3049/2020, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3186/3049/1611/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Ordin 3186/2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 3186/3049/1611/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Ordin 222/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 222/2020 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud – S.A.

 • Ordin 6037/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 6037/2020 privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.141/2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională

 • Ordin 828/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1258/5880/1727/828/2020 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației naționale și cercetării științifice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 968/5.194/1.945/714/2016

 • Ordin 1727/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 1258/5880/1727/828/2020 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației naționale și cercetării științifice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 968/5.194/1.945/714/2016

 • Ordin 5880/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 1258/5880/1727/828/2020 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației naționale și cercetării științifice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 968/5.194/1.945/714/2016

 • Ordin 1258/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1258/5880/1727/828/2020 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului educației naționale și cercetării științifice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 968/5.194/1.945/714/2016

 • Hotărâre 998/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 998/2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear și de recuperare, a condițiilor și modului de acordare, precum și a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat