• Acord din 12.10.2021, Parlamentul României

  Acordul privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, semnat la Kiev la 12 octombrie 2021

 • Ordin 185/2022, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 185/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor

 • Ordin 360/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 360/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 994/2016 privind actualizarea Băncii naționale de date analitice pentru fiecare an de producție

 • Ordin 368/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 368/2022 privind stabilirea cotei pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru irigații, realizat în perioada 1 iulie-30 octombrie 2022

 • Decizie 572/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 572/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Corneliu Cîrstea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului

 • Decizie 397/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 397/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

 • Decizie 303/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 303/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 84 alin. (1) și ale art. 486 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 • Decret 1673/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1673/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, semnat la Kiev la 12 octombrie 2021

 • Lege 353/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 353/2022 pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, semnat la Kiev la 12 octombrie 2021