• Decizie 576/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 576/2022 privind înlocuirea unor membri ai Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe CEISD și pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 350/2022 privind constituirea Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe CEISD

 • Decizie 575/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 575/2022 privind numirea domnului Laurențiu-Alexandru Păștinaru în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului

 • Decizie 574/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 574/2022 privind revocarea domnului Fülöp Lóránd-Árpád din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului

 • Decizie 573/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 573/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Dosa Erika a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Harghita

 • Hotărâre 1509/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1509/2022 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 900/2022 privind actualizarea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum și pentru actualizarea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieței imobiliare

 • Hotărâre 1507/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1507/2022 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Solidarității Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022

 • Decizie 373/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 373/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, precum și ale art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

 • Hotărâre 174/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 174/2022 privind numirea vicepreședintelui Agenției Naționale de Integritate

 • Decret 1681/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1681/2022 pentru promulgarea Legii privind protecția avertizorilor în interes public

 • Lege 361/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public