• Anexă din 12.12.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 3.723/1.004/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora, din 12.12.2022

 • Rectificare din 20.12.2022, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Ordinului ministrului finanțelor nr. 4.092/2022, din 20.12.2022

 • Ordin 1004/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 3.723/1.004/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora

 • Ordin 3723/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3.723/1.004/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora

 • Hotărâre 1460/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1460/2022 privind actualizarea descrierii tehnice a unor drumuri forestiere, precum și trecerea cu titlu gratuit a acestora și a terenurilor aferente din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Toplița, județul Harghita

 • Hotărâre 1459/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1459/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 334/2021 privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafață de 15,5982 ha din fondul forestier național, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaș, pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Dezvoltări ale SNT în zona de nord-est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei, precum și al asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova”, obiectiv Conductă de transport gaze naturale Onești-Gherăești

 • Decizie 423/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 423/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (1) și ale art. 52 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizie 395/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 395/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 76 alin. (1) teza a doua și alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

 • Decizie 384/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 384/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (3) teza întâi din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, a dispozițiilor art. 8 și ale art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România și a dispozițiilor art. 4 alin. (2) și (27), ale art. 5 lit. a) și c), ale art. 8 alin. (1), ale art. 41^1 alin. (1), ale art. 42 alin. (1)-(3) și ale art. 42^1 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări