• Ordin 185/2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 185/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordin 5666/2022, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 5.666/C/2022 pentru stabilirea valorii financiare a Normei de hrană nr. 12 C1 – Supliment pentru zile festive, în ziua de 25 decembrie a anului 2022

 • Decizie 512/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 512/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865

 • Hotărâre 86/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 86/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind consolidarea prevenirii prin depistare timpurie: O nouă abordare a UE privind screeningul pentru depistarea cancerului care o înlocuiește pe cea din Recomandarea 2003/878/CE a Consiliului – COM (2022)474

 • Hotărâre 85/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 85/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O nouă agendă europeană de inovare – COM (2022)332