• Hotărâre 35/2022, Parlamentul României

    Hotărârea nr. 35/2022 privind numirea a doi membri în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

  • Decizie 447/2022, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 447/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. (9) și alin. (10) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

  • Decizie 248/2022, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 248/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 și 14 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, a dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 255/2013, a dispozițiilor art. 14 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, a dispozițiilor art. 14 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 54/2006, a dispozițiilor art. 64 alin. 2, ale art. 90 alin. 2, ale art. 91^2 alin. 5, ale art. 91^6 alin. 2 teza finală și ale art. 224 alin. 2 și 3 din Codul de procedură penală din 1968, a dispozițiilor art. 97 alin. (2) lit. f), ale art. 102 alin. (1) și (2), ale art. 139 alin. (3) teza finală, ale art. 142 alin. (5) și ale art. 143 alin. (1) din Codul de procedură penală, a dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, precum și a dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale