• Hotărâre 1532/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1532/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare sens giratoriu la intersecția DN 6 cu DJ 401A, în orașul Bragadiru”

 • Hotărâre 1533/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1533/2022 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 417/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș din județul Mureș” din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”, precum și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 417/2017

 • Hotărâre 1534/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1534/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia

 • Hotărâre 1537/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1537/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.232/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Lugoj-Deva”

 • Ordin 369/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 369/2022 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 420/2019, precum și ale Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 463/2019