• Anexă din 19.12.2022, Guvernul României

  Anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.536/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Focșani-Bacău”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, din 19.12.2022

 • Decizie 346/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 346/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1^1 )-(1^3 ), (3) și (4), ale art. 5 alin. (3^1 ) și ale art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 52/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în ansamblul său

 • Decizie 431/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 431/2022 referitoare la respingerea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 1 [cu referire la art. 16 alin. (2^2 )] din Legea pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a legii în ansamblul său

 • Decizie 517/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 517/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Hotărâre 1485/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1485/2022 privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 37/2021 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada de centură București”, sector Centura Nord km 0 + 000 – km 52 + 770, pe raza localităților Săbăreni din județul Giurgiu, Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia, Balotești, Tunari, Dascălu, Ștefăneștii de Jos, Găneasa, Pantelimon și Cernica din județul Ilfov, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 37/2021

 • Hotărâre 1536/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1536/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Focșani-Bacău”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național

 • Ordin 196/2022, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 196/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală