• Ordin 223/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

    Ordinul nr. 223/2020 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2021

  • Ordin 4213/2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

    Ordinul nr. 4213/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.510/2017 privind stabilirea unei scheme transparente de ajutor de stat destinate finanțării priorităților de investiții 6/c – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural și 8/b – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice prin Programul Interreg V-A România-Ungaria