• Anexă din 19.12.2022, Guvernul României

  Anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.535/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ- teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile cu drumurile existente”, Tronsonul 4, din 19.12.2022

 • Ordin 998/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 3838/998/2022 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021

 • Ordin 3838/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3838/998/2022 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021

 • Hotărâre 1535/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1535/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile cu drumurile existente”, Tronsonul 4

 • Rectificare din 21.12.2022, Monitorul Oficial

  Rectificarea la cuprinsul Hotărârii Parlamentului României nr. 32/2022, din 21.12.2022

 • Rectificare din 21.12.2022, Monitorul Oficial

  Rectificarea la cuprinsul Hotărârii Parlamentului României nr. 31/2022, din 21.12.2022