• Anexă din 19.12.2022, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.547/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027, din 19.12.2022

 • Hotărâre 30/2022, Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România

  Hotărârea nr. 30/2022 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 3/2009

 • Ordin 377/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 377/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații „Comana – SPP1 TMB” – extindere din județul Giurgiu, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 374/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 374/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 10 din județul Buzău, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 373/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 373/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Voința Ștefan cel Mare din județul Olt, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 372/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 372/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 7 + 8 Măxineni din județul Brăila, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 371/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 371/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Bumbăcari din județul Brăila, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 370/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 370/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Bădila din județul Tulcea, în proprietatea acestei organizații

 • Hotărâre 1547/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1547/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027