• Anexă din 15.12.2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Anexele nr. I-VI la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 2.141/2020 privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2020, din 15.12.2020

 • Ordin 4201/2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

  Ordinul nr. 4201/2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale, precum și pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale și pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale

 • Ordin 2141/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 2141/2020 privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2020

 • Ordin 234/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 234/2020 pentru aprobarea venitului reglementat aferent activității reglementate desfășurate de către operatorul pieței de energie electrică