• Decizie 440/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 440/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79^1 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Hotărâre 599/2022, Curtea de Conturi

  Hotărârea nr. 599/2022 pentru modificarea Hotărârii plenului Curții de Conturi nr. 87/2009 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autorității de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Hotărâre 1521/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1521/2022 privind aprobarea modelului steagului comunei Tușnad, județul Harghita

 • Hotărâre 1542/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1542/2022 pentru aprobarea criteriilor și normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate

 • Normă 30/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 30/2022 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România

 • Ordin 3237/2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Ordinul nr. 3237/2022 privind aprobarea modelului de card de energie și a modelului de certificat de validare a datoriei față de asociația de proprietari/locatari

 • Ordin 338/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 338/2022 pentru transferul drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate stabilite prin Licența de concesionare pentru exploatare nr. 24.232/2022 privind exploatarea resurselor de calcar industrial și de construcție din perimetrul Valea Aronului, județul Caraș-Severin, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 32/2022

 • Ordin 339/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 339/2022 pentru transferul drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate stabilite prin Licența de concesionare pentru exploatare nr. 24.233/2022 privind exploatarea resurselor de granodiorit din perimetrul Dealovăț, județul Caraș-Severin, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 32/2022