• Anexă din 14.12.2022, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială a persoanelor fără adăpost pentru perioada 2022-2027 și a Planului de acțiune pentru perioada 2022-2027, din 14.12.2022

 • Decizie 2/2022, Colegiul Farmaciștilor din România – CFR

  Decizia nr. 2/2022 pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 4/2021 privind avizarea certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, precum și pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 4/2004 privind acordarea certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România

 • Hotărâre 1491/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1491/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială a persoanelor fără adăpost pentru perioada 2022-2027 și a Planului de acțiune pentru perioada 2022-2027

 • Ordin 2143/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 2143/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale

 • Decizie 451/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 451/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (2)-(4) din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor și ale art. 52 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizie 85/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 85/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și ale art. 41 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene