• Anexă din 14.12.2022, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind îngrijirea de lungă durată și îmbătrânirea activă pentru perioada 2023-2030, din 14.12.2022

 • Decizie 52/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

  Decizia nr. 52/2022 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori, prin care, în baza art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat la art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Decizie 25/2022, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 25/2022 pentru completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 3/2022 privind reglementarea activității comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România, precum și adoptarea regulamentului de organizare și funcționare a acestora

 • Hotărâre 1492/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1492/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind îngrijirea de lungă durată și îmbătrânirea activă pentru perioada 2023-2030

 • Hotărâre 1499/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1499/2022 pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne Spitalul de Urgență „Prof. dr. Dimitrie Gerota” București

 • Ordin 3382/2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Ordinul nr. 3382/2022 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea prin granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență, aferentă Programului operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 4 – „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, prioritatea de investiții 13i „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, obiectivul specific 4.1 – „Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19”, acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive”, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 2.096/2022

 • Ordin 21981/2022, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

  Ordinul nr. 21981/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)”

 • Ordin 4272/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 4272/2022 pentru modificarea și completarea Normelor privind modul de gestionare a fondului de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii, precum și înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.595/2011