• Regulament din 22.12.2022, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, din 22.12.2022

 • Hotărâre 3243/2022, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotărârea nr. 3243/2022 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești

 • Hotărâre 175/2022, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotărârea nr. 175/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

 • Hotărâre 174/2022, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotărârea nr. 174/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.073/2018

 • Ordin 1779/2022, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 1779/2022 privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

 • Decizie 427/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 427/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din cuprinsul art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a dispozițiilor art. 169^2 din aceeași lege, precum și a dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă