• Reglementare din 19.12.2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Reglementarea tehnică „Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală «rezistență mecanică și stabilitate», indicativ C 254-2022”, din 19.12.2022

 • Hotărâre 1495/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1495/2022 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie Gătaia, unitate din subordinea Ministerului Sănătății, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării

 • Protocol din 28.09.2022, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare – CNCAN

  Protocolul între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Autoritatea pentru Energie Atomică din Ungaria privind cooperarea și schimbul de informații referitoare la aspectele de reglementare în domeniul nuclear, din 28.09.2022

 • Hotărâre 1502/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1502/2022 pentru aprobarea Protocolului dintre Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Autoritatea pentru Energie Atomică din Ungaria privind cooperarea și schimbul de informații referitoare la aspectele de reglementare în domeniul nuclear, semnat la Viena la 28 septembrie 2022

 • Ordin 3926/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3926/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 3.326/2022 pentru organizarea și desfășurarea unei acțiuni de depistare activă a tuberculozei în județe cu risc crescut

 • Ordin 3275/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 3275/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice „Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală «rezistență mecanică și stabilitate», indicativ C 254-2022”

 • Ordin 3927/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3927/2022 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.408/2022 pentru aprobarea Normelor privind utilizatorii și responsabilitățile furnizorilor de servicii medicale implicați în procesul de vaccinare privind metodologia de raportare și circuitul informațional în Registrul electronic național de vaccinări

 • Hotărâre 1496/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1496/2022 pentru retragerea statutului de recunoaștere a utilității publice al Asociației „Provita – Mama și Copilul”, al Asociației de Autoajutorare a Diabeticilor și Bolnavilor Oncologici și al Asociației „Sano-Hep” România

 • Decret 1717/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1717/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Lege 376/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 376/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decret 1716/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1716/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • Lege 375/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 375/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ