• Metodologie din 16.12.2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Metodologia de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, din 16.12.2020

 • Ordin 1192/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1192/2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

 • Hotărâre 1109/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1109/2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș din județul Mureș” din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”

 • Hotărâre 1108/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1108/2020 privind a doua plată parțială a contribuției financiare restante a României la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)

 • Normă metodologică din 17.12.2020, Guvernul României

  Normele metodologice pentru stabilirea standardelor de cost în vederea stabilirii cheltuielilor aferente carantinei pentru fiecare persoană, din 17.12.2020

 • Normă metodologică din 17.12.2020, Guvernul României

  Normele metodologice pentru stabilirea condițiilor minime ale spațiilor de cazare special desemnate pentru persoanele aflate în carantină, puse la dispoziție de autoritățile administrației publice centrale și locale, din 17.12.2020

 • Hotărâre 1103/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1103/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea condițiilor minime ale spațiilor de cazare, a standardelor de cost și a listei spațiilor destinate pentru asigurarea carantinei persoanelor, puse la dispoziție de către autoritățile administrației publice centrale și locale, necesare pentru aplicarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, conform prevederilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic

 • Hotărâre 1102/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1102/2020 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, pentru prorogarea unor termene, precum și pentru completarea anexei nr. 2 la aceasta

 • Hotărâre 1101/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1101/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu