• Ordin 6419/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6419/2022 pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.434/2014

 • Ordin 6409/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6409/2022 pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.435/2014

 • Ordin 6404/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6404/2022 pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014

 • Ordin 6391/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6391/2022 privind aprobarea cuantumului taxei de participare la cursul de inițiere în limba română, respectiv la sesiunea de evaluare a competențelor lingvistice în limba română pentru străinii adulți care au dobândit un drept de ședere în România, precum și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene

 • Ordin 3305/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 3305/2022 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.866/2021

 • Ordin 222/2022, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.222/2022 pentru abrogarea Ordinului general al ministrului apărării naționale nr. OG.62/1986 privind instituirea unor restricții de zbor în spațiul aerian al Republicii Socialiste România

 • Decizie 347/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 347/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (1^1 )-(1^3 ), (3) și (4), ale art. 5 alin. (3) și (3^1 ), ale art. 7 alin. (4) și (5^1 ), ale art. 8 alin. (5), ale art. 10 alin. (1) și ale art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 52/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în ansamblul său