• Ordin 1197/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1197/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, prelungirea aplicării prevederilor acestuia și prorogarea unui termen

 • Hotărâre 125/2020, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 125/2020 privind constatarea vacantării unui loc în cadrul Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România în urma decesului domnului Rusu Gheorghe

 • Ordin 2158/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2158/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2

 • Ordin 222/2020, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. 222/2020 pentru modificarea Instrucțiunilor privind transferul studenților înmatriculați în cadrul programelor de studii universitare de licență în instituțiile de învățământ superior militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.144/2012

 • Hotărâre 1110/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1110/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, județele Brăila și Tulcea

 • Hotărâre 1107/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1107/2020 privind aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanțării Rețelei Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN) a OCDE în anul 2020

 • Hotărâre 1106/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1106/2020 pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României pentru anul 2021 la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – OCDE, în vederea finanțării proiectului ce vizează protecția și confidențialitatea datelor transmise de către țările care implementează Standardul comun de raportare al OCDE – „Sistemul comun de transmitere a datelor”

 • Decizie 876/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 876/2020 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2020 pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică

 • Decizie 698/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 698/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

  sursa: Monitorul Oficial, Partea I nr. 1265 din 21.12.2020 – Lege5 Online