• Anexă din 18.12.2020, Ministerul Tineretului și Sportului – MTS

  Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 1.573/2020 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2021, din 18.12.2020

 • Ordin 1573/2020, Ministerul Tineretului și Sportului – MTS

  Ordinul nr. 1573/2020 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2021

 • Hotărâre 1078/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1078/2020 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău

 • Decret 1102/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1102/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea pct. 38 din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Lege 297/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 297/2020 pentru modificarea pct. 38 din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decret 1100/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1100/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Lege 295/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Decret 1099/2020, Președintele României

  Decretul nr. 1099/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

 • Lege 294/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 294/2020 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor