• Anexă din 28.12.2022, Guvernul României

  Anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu-Pitești” – Secțiunea 2 Boița-Cornetu, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, din 28.12.2022

 • Hotărâre 1559/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1559/2022 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare și reabilitare ecologică a râului Crișul Repede, județul Bihor”

 • Ordin 225/2022, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.225/2022 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.200/2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind stabilirea denumirii, ierarhizarea, elaborarea, avizarea și aprobarea documentelor de planificare, a actelor normative specifice, doctrinelor și manualelor militare în Ministerul Apărării Naționale

 • Decizie 585/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 585/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Corvin Nedelcu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

 • Hotărâre 1557/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1557/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu-Pitești” – Secțiunea 2 Boița-Cornetu, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național

 • Hotărâre 1553/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1553/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate

 • Ordonanță de urgență 183/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană