• Decizie 324/2020, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 324/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 42 și 69 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale lit. B din capitolul I al anexei nr. V, precum și ale art. 69 și 70 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017

  • Hotărâre 69/2020, Camera Deputaților

    Hotărârea nr. 69/2020 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat