• Anexă din 28.12.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 3.955/1.032/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum și prelungirea aplicării prevederilor acestuia, din 28.12.2022

 • Ordin 1032/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 3.955/1.032/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum și prelungirea aplicării prevederilor acestuia

 • Ordin 3955/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3.955/1.032/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum și prelungirea aplicării prevederilor acestuia

 • Ordin 4552/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 4552/2022 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii ianuarie 2023

 • Ordonanță de urgență 186/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie

 • Decizie 422/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 422/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 76 alin. (1) și ale art. 80 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

 • Decret 1749/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1749/2022 privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenția cu privire la înregistrarea obiectelor lansate în spațiul extraatmosferic, adoptată la New York la 12 noiembrie 1974 și deschisă spre semnare la New York la 14 ianuarie 1975

 • Convenție din 14.01.1975, Act Internațional

  Convenția cu privire la înregistrarea obiectelor lansate în spațiul extraatmosferic, din 14.01.1975

 • Lege 380/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 380/2022 pentru aderarea României la Convenția cu privire la înregistrarea obiectelor lansate în spațiul extraatmosferic, adoptată la New York la 12 noiembrie 1974 și deschisă spre semnare la New York la 14 ianuarie 1975