• Hotărâre 1570/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 1570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027

  • Ordonanță de urgență 187/2022, Guvernul României

    Ordonanța de urgență nr. 187/2022 privind unele măsuri pentru îndeplinirea unor jaloane din Planul național de redresare și reziliență în domeniul investițiilor publice și analizelor de cheltuieli