• Decizie 452/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 452/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 pct. 22 coroborate cu cele ale art. 74 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

 • Decizie 449/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 449/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 • Decizie 392/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 392/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „la cursul Băncii Naționale a României existent la data deschiderii procedurii” din cuprinsul art. 69 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

 • Decizie 386/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 386/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 178 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

 • Ordin 1051/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 3.977/1.051/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor

 • Ordin 3977/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3.977/1.051/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor

 • Ordonanță de urgență 192/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 192/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei