• Decret 1799/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1799/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 1798/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1798/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1797/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1797/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1796/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1796/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1795/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1795/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1794/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1794/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1793/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1793/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decizie 590/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 590/2022 pentru acordarea autorizării Societății PRIME TELECOM – S.R.L. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

 • Decizie 589/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 589/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Rodica-Maria Picu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale Anti-Doping

 • Decizie 588/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 588/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Geea-Rossana Balazsy-Titieni a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

 • Decizie 587/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 587/2022 privind numirea domnului Andrei Niculae în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității pentru Digitalizarea României

 • Metodologie din 28.12.2022, Guvernul României

  Metodologia de organizare și funcționare a serviciilor de educație timpurie complementare, din 28.12.2022

 • Hotărâre 1604/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1604/2022 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a serviciilor de educație timpurie complementare și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației

 • Rectificare din 30.12.2022, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul anexei (anexa nr. 8 la Ordinul nr. 3.326/2022) la Ordinul ministrului sănătății nr. 3.926/2022, din 30.12.2022

 • Ordin 4574/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 4574/2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităților publice

 • Ordin 3952/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3952/2022 pentru modificarea și completarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017

 • Decret 1791/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1791/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2022 privind înființarea unor posturi de personal contractual în schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii

 • Lege 384/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 384/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2022 privind înființarea unor posturi de personal contractual în schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii

 • Decret 1789/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1789/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2022 pentru modificarea art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea n muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

 • Lege 382/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 382/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2022 pentru modificarea art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România